ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน นพย. นพย. นพย. www.npys.ac.th นพย. นพย. นพย.
ตามรอยพ่อพอเพียง
กิจกรรมถอดบทเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปี2560 13 มี.ค. 60
ประกาศถึงทุกโรงเรียนในสังกัดฯ "โปรดตรวจสอบความถูกต้อง" 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯการงานฯ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสุขพลฯ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมฯ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทย์ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 24 ก.พ. 59
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศูนย์การท่องเที่ยว
ถ้ำฝ่ามือแดง ภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้ชุด
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส
งานวิจัย รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง Part of Spee
งานวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร
งานวิจัย ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามรูปแบบการเรียนรู้ CIPPA รายวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา
งานวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
ย้อนรอย นพย.
งานวัดขุมขี้ยาง๕๕ 19 ก.ค. 56
งานกรรมการนักเรียน๕๕ 19 ก.ค. 56
ทำบุญวันเกิดโรงเรียนและวันแม่ 19 ก.ค. 56
วันครู 16 มกราคม 2555 15 ก.ค. 56
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว 26 มิ.ย. 56
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนร่วมงานชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันแม่ร่วมกับชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันสุนทรภู่รำลึก๕๕ 24 พ.ค. 56
เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๕๕ 24 พ.ค. 56
ท่านเยี่ยมเยือนหมู่เฮา
ต้อนรับคณะกรรมการมานิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
ความยินดีพร้อมกับความทรงจำดีๆ
ต้อนรับผอ.ศิริยศ เหลี่ยมสิงขร และคุณครูมาใหม่
เรียนรู้นอกห้องเรียน "ประสบการณ์ตรง"
วันครู16มกราคม60
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่23 จ.ชัยภูมิ
ทักษะวิชาการ ครั้งที่๘ ที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมและโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
เข้าค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์
อบรม B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือลำปาว
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
กศน.ตำบลหนองห้างเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สถานที่ใหม่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
On Demand Room
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8มค59
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มเติม 8มต59
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คิดฮอดโรงเรียน '''' (1026/5) 23 เม.ย. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1005/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (886/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (898/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (839/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (841/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (788/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (777/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (646/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (599/1) 21 มี.ค. 56
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการ สถ..
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
  นายก อบจ.กาฬสินธุ์
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน