ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองห้างพิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2561

สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ

1. รับชุดนักเรียน ฟรี 1 ชุด

2. รับเสื้อพลศึกษา ฟรี ทุกคน

3. มีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียน

4. นักเรียนบ้านไกลมีรถรับ-ส่ง ฟรี 1 ปี (นักเรียน ม.1 และ ม.4)

5. มีโควตาให้นักเรียนไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ฟรี ทุกปี (ปีละ2คน)

6. นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (โดยครูเจ้าของภาษา)

7. รับอุปกรณ์การเรียน ฟรี
(ม.ต้นรับมูลค่า 210 บาท ม.ปลายรับมูลค่า 230 บาท)

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (ด้านกีฬาฟุตบอล)

9. เรียนจบรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ฟรี ทุกปี จำนวน 2 ทุน 
จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี)

 หลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ชั้นม.1 และม.4)

{ck   1. สำเนาทะเบียนบ้าน

{   2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

    3. - หลักฐานจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ชั้นม.1)

    - หลักฐานจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ชั้นม.4)

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายา 2561 

     เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ม.1 เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรคือ
 1. หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
 2. หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
(E-Sport Football) รับจำนวน 25 คน
นักเรียนจะได้เข้าสังกัดในทีมกาฬสินธุ์ F.C. รุ่น U13 ทันที
โดยจะทำการคัดตัวในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

ม.4 เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรคือ
 1. หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
 2. หลักสูตรคู่ขนานอาชีวศึกษา รับจำนวน 20 คน
เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิ ม.6 และวุฒิ ปวช. พร้อมกัน (รับจำนวน 2 วุฒิการศึกษา)


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนหนองห้างพิทยา
                          
Website : www.npys.ac.th
เบอร์โทรศัพท์รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ (นายจำลอง) : 087-9507409

เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นายยงยุทธ์) : 093-0757484

 

โรงเรียนหนองห้างพิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1618 ครั้ง