ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองห้างพิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2563

สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ

1. รับชุดนักเรียน ฟรี 1 ชุด

2. รับเสื้อพลศึกษา ฟรี ทุกคน

3. มีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียน

4. นักเรียน(ม.1 และ ม.4)บ้านไกลมีรถรับ-ส่ง ฟรี 1 ปี 

5. นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (โดยครูเจ้าของภาษา)

6. รับอุปกรณ์การเรียน ฟรี

(ม.ต้นรับมูลค่า 210 บาท ม.ปลายรับมูลค่า 230 บาท)

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (ด้านกีฬาฟุตบอล)

8. เรียนจบรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ฟรี ทุกปี จำนวน 2 ทุน 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี)

 

 หลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ชั้นม.1 และม.4)

{ck   1. สำเนาทะเบียนบ้าน

{   2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

    3. - หลักฐานจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ชั้นม.1)

    - หลักฐานจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ชั้นม.4)

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

     เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ม.1 เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรคือ
 1. หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
 2. หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
(E-Sport Football) รับจำนวน 25 คน
นักเรียนจะได้เข้าสังกัดในทีมกาฬสินธุ์ F.C. รุ่น U13 ทันที
โดยจะทำการคัดตัวในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563

ม.4 เปิดรับสมัคร 
 1. หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนหนองห้างพิทยา
                          
Website : www.npys.ac.th
เบอร์โทรศัพท์รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ (นายจำลอง) : 087-9507409

เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นายยงยุทธ์) : 093-0757484

 

โรงเรียนหนองห้างพิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:02   อ่าน 157 ครั้ง