ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ
ประกาศ  >>>> จากโรงเรียนหนองห้างพิทยา

         อ้างถึงประกาศโรงเรียนหนองห้างพิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
 
         เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้คลี่คลายลง ไม่พบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดครบ ๑๔ วันเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงมีกำหนดเปิดเรียนในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
                  
                                                                                      
 
                                                                                    นายศิริชัย  ปุริสาย
                                                                     รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา

        
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2564,12:10   อ่าน 239 ครั้ง