ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน      : นางรัชฎาภรณ์  บุตรศรีน้อย

สถานศึกษา  : โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา   : 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1214 ครั้ง