ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง Part of Spe

ชื่อเรื่อง  : รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้

เรื่อง Part of Speech : Noun, Pronoun, Verb, Adjective and Preposition สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองห้างพิทยา

ผู้วิจัย          : นางสาววารุณี  หนองห้าง

หน่วยงาน   : โรงเรียนหนองห้างพิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ปีที่ศึกษา    : 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 1024 ครั้ง