ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ

วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ทักษะการคิด และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนหนองห้างพิทยา

 ผู้วิจัย       : นางสาววารุณี  หนองห้าง

หน่วยงาน  : โรงเรียนหนองห้างพิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ปีที่ศึกษา   :  2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 895 ครั้ง