ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้ชุ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
                เรื่อง บรรยากาศ  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

ผู้ศึกษา    : นางวิศรุตา  ขันธจันทร์  
ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการ  โรงเรียนหนองห้างพิทยา

ปีที่ศึกษา  : 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 1232 ครั้ง