ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ตามกระบวนการสืบเ
งานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ผู้ศึกษาวิจัย :  นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย
ปีที่พิมพ์       :  2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 940 ครั้ง