ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเท
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้  แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย        :  นายไกรสิทธิ์  เดชพละ
ปีที่พิมพ์    :  2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,15:44   อ่าน 393 ครั้ง