ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบ STAD ชุด Food and Drink ของนักเรียนชั้นมั

งานวิจัย : ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบ STAD 
              ชุด Food and
Drink ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองห้าง                        พิทยา               

ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางสาววารุณี  หนองห้าง

ปีการศึกษา         2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,14:52   อ่าน 203 ครั้ง