ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : นางรัชฎาภรณ์  บุตรศรีน้อย
ปีการศึกษา : 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,15:58   อ่าน 66 ครั้ง