ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหนองห้างพิทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
                             เปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562
        ม.1 เปิด 2 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
- หลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล (E-Sport Football) รับจำนวน 30 คน
      (ผู้เรียนจะได้เข้าสังกัดในทีมกาฬสินธุ์ F.C. รุ่น U13 ทันที โดยคัดตัวนักเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2562)
        ม.4 เปิด 1 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต) รับจำนวน 80 คน
- สวัสดิการที่ได้รับ ฟรี
        1. ค่ารถเดินทางมาโรงเรียน (รถรับ - ส่ง) ฟรี
        2. เสื้อกีฬา ฟรี
        3. ค่าเครื่องแบบ (ชุดนักเรียน) ฟรี
        4. อุปกรณ์การเรียน ฟรี
รายละเอียดอื่น ๆ ** สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.npys.ac.th หรือ
ที่ Facebook : nanghang PitayaSchool  Tel : 087-9507409 , 093-0757484
โรงเรียนหนองห้างพิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 728 ครั้ง