ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

                                                         สัญลักษณ์  รูปศาลาเปล่งรัศมี  มีแม่น้ำล้อมรอบ

 

สีประจำโรงเรียน  ขาว แดง

สีขาว  หมายถึงความบริสุทธิ์

สีแดง  หมายถึงความอดทน