ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง นพย. นพย. นพย. www.npys.ac.th นพย. นพย. นพย. #คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา"
ตามรอยพ่อพอเพียง
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
กิจกรรมถอดบทเรียน
ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล
U15 ฟุตบอล 7คน แชมป์และรองแชมป์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 13 ก.ค. 64
ประกาศ>>หยุดเรียนด่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 มิ.ย. 64
ประกาศ>>>ให้นักเรียนทุกคนสแกน QR Code 12 มิ.ย. 64
ประกาศตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 พ.ค. 64
ประกาศ >>>> เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลสโมสรกาฬสินธุ์ Fc. ชุดเยาวชน/เรียนหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 12 มี.ค. 64
โรงเรียนหนองห้างพิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 04 มี.ค. 64
โรงเรียนหนองห้างพิทยา เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 24 ก.พ. 64
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล 02 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ 18 ม.ค. 64
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัย : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียน
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ
งานวิจัย : ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบ STAD ชุด Food and Drink ของนักเรียนชั้นมั
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเท
งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาข
โรงเรียนศูนย์การท่องเที่ยว
ถ้ำฝ่ามือแดง ภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
ย้อนรอย นพย.
งานวัดขุมขี้ยาง๕๕ 19 ก.ค. 56
งานกรรมการนักเรียน๕๕ 19 ก.ค. 56
ทำบุญวันเกิดโรงเรียนและวันแม่ 19 ก.ค. 56
วันครู 16 มกราคม 2555 15 ก.ค. 56
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว 26 มิ.ย. 56
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนร่วมงานชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันแม่ร่วมกับชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันสุนทรภู่รำลึก๕๕ 24 พ.ค. 56
เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๕๕ 24 พ.ค. 56
ท่านเยี่ยมเยือนหมู่เฮา
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ความยินดีพร้อมกับความทรงจำดีๆ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศิริชัย ปุริสาย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
เรียนรู้นอกห้องเรียน
วันครู 16มกราคม63
วันครู 16มกราคม62
ค่ายลูกเสือ63 สานแว้
สุขสันต์วันเด็ก63
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑
วันวิสาเดินวิ่งการกุศล
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
ประกาศ <><><><> เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานที่ใหม่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
On Demand Room
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8มค59
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มเติม 8มต59
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คิดฮอดโรงเรียน '''' (1905/5) 23 เม.ย. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1742/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1643/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1590/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1614/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1434/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1592/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1454/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1300/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1165/1) 21 มี.ค. 56
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน