ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 184) 15 มี.ค. 62
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท (อ่าน 541) 23 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 558) 23 ก.พ. 61
กศน.ตำบลหนองห้างเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (อ่าน 1190) 21 มี.ค. 58