ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
ประกาศ <><><><> เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 117) 05 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองห้างพิทยา เรื่อง ผลการประมูลรับจ้างทำอาหารนักเรียน E-Sport (อ่าน 139) 19 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองห้างพิทยา เรื่อง การประมูลรับจ้างทำอาหารนักเรียน E-Sport (อ่าน 136) 03 เม.ย. 63
แจ้งเลื่อนวันรับมอบตัวนักเรียน.... (อ่าน 3) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 114) 18 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 799) 15 มี.ค. 62
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท (อ่าน 871) 23 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 877) 23 ก.พ. 61
กศน.ตำบลหนองห้างเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (อ่าน 1478) 21 มี.ค. 58