ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชโรงเรียน

 

เนื้อร้อง-ทำนอง  เรวัตร  สายันเกณะ

( หนู่มภูไท )

น.พ.ย.  น.พ.ย.  น.พ.ย.   น.พ.ย.  น.พ.ย.  น.พ.ย.  (สร้อย) 

น.พ.ย.หนองห้างพิทยา    แหล่งการศึกษา  สถาบัน  ที่มั่นคง

ครู-อาจารย์  ให้ความรู้  อยู่ดำรง    คอยเสริมส่ง  ยั่งยืนยง  ด้วยวิชา

น.พ.ย.หนองห้างพิทยา    การกีฬา  การเรียนดี  มีวินัย

ยืดถือหลัก  คุณธรรม  ประจำใจ    ความรู้ก้าวไกล  นำชุมชนพัฒนา

น.พ.ย.หนองห้างพิทยา    มีรูปศาลา  เปล่งรัศมี  มีต้นไม้

น.พ.ย.เกียรติประวัติ  เกริกก้องเกรียงไกร    สอนศิษย์ไว้  ให้ความรู้  คู่วิชา

ขาว-แดง เป็นสีแรงกล้า    สีแดงพา  หมายถึงความอดทน

สีขาวบริสุทธิ์  ดั่งหยดฝน    สู้อดทน  กีฬาดีมีวิชา

( สร้อย ) ซ้ำอีก 1 รอบ