ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to >>>> Nonghangpitaya School
ขอขอบพระคุณฝ่ายสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอล
News
05/05/2020
03/04/2020
30/03/2020
11/03/2020
06/03/2020
10/10/2019
29/04/2019
15/03/2019
27/04/2018
23/02/2018
Activity
ถ้ำฝ่ามือแดง ภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
งานวัดขุมขี้ยาง๕๕ 19/07/2013
งานกรรมการนักเรียน๕๕ 19/07/2013
ทำบุญวันเกิดโรงเรียนและวันแม่ 19/07/2013
วันครู 16 มกราคม 2555 15/07/2013
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว 26/06/2013
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 26/06/2013
โรงเรียนร่วมงานชุมชน๕๕ 24/05/2013
วันแม่ร่วมกับชุมชน๕๕ 24/05/2013
วันสุนทรภู่รำลึก๕๕ 24/05/2013
เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๕๕ 24/05/2013
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
ประกาศ <><><><> เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
On Demand Room
Webboard
Topic Date
คิดฮอดโรงเรียน '''' (1659/5) 23 เม.ย. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1520/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1447/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1383/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1346/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1234/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1326/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1218/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1063/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (960/1) 21 มี.ค. 56
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
  นายก อบจ.กาฬสินธุ์
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password