ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑ (อ่าน 222) 24 ม.ค. 62
วันวิสาเดินวิ่งการกุศล (อ่าน 461) 28 มิ.ย. 61
ประเพณีบุญบั้งไฟ61 (อ่าน 795) 06 พ.ค. 61
บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (อ่าน 633) 05 ก.พ. 61
ท่านรองผู้ว่าฯและท่านผู้บริหารเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมฯ (อ่าน 661) 02 ก.พ. 61
วันครู16มกราคม61 (อ่าน 660) 02 ก.พ. 61
วันครู16มกราคม60 (อ่าน 773) 14 มิ.ย. 60
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 (อ่าน 1346) 18 ก.ย. 58
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่23 จ.ชัยภูมิ (อ่าน 1210) 30 มิ.ย. 58
เข้าค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ (อ่าน 1353) 21 มี.ค. 58
ทักษะวิชาการ ครั้งที่๘ ที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมและโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม (อ่าน 1474) 21 มี.ค. 58
กิจกรรมวันเด็ก 10มค58 (อ่าน 888) 05 ก.พ. 58
วันครู 16มค58 (อ่าน 992) 05 ก.พ. 58
อบรม B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือลำปาว (อ่าน 1356) 05 ก.พ. 58
วันพ่อกับชุมชน57 วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง (อ่าน 994) 15 ธ.ค. 57
แสดงความยินดีกันนักกีฬาคนเก่ง (อ่าน 832) 30 พ.ย. 57
แสดงความยินดีนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี2557 (อ่าน 877) 30 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรทักษะการเรียนปนเล่น เน้นการมีส่วนร่วม (อ่าน 845) 14 พ.ย. 57
ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น57 (อ่าน 1074) 19 ส.ค. 57
โครงการเยาวชนต้นกล้า "รักนวลสงวนตัว" (อ่าน 1083) 30 มิ.ย. 57