ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
วันครู 16มกราคม63
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
วันครู 16มกราคม62
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายลูกเสือ63 สานแว้
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
สุขสันต์วันเด็ก63
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 62
วันวิสาเดินวิ่งการกุศล
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 61
ประเพณีบุญบั้งไฟ61
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 61
บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 61
ท่านรองผู้ว่าฯและท่านผู้บริหารเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 61
วันครู16มกราคม61
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 61
วันครู16มกราคม60
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 60
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 58
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่23 จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58
เข้าค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 58
ทักษะวิชาการ ครั้งที่๘ ที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมและโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 58
กิจกรรมวันเด็ก 10มค58
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 58
วันครู 16มค58
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 58
อบรม B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือลำปาว
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 58
วันพ่อกับชุมชน57 วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 57
แสดงความยินดีกันนักกีฬาคนเก่ง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 57