ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 95) 16 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้รับทุน ปีการศึกษา๖๓ (อ่าน 569) 08 ส.ค. 63
ประกาศ <><><><> เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 05 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองห้างพิทยา เรื่อง การประมูลรับจ้างทำอาหารนักเรียน E-Sport ฟุตบอล ในโรงเรียนหนองห้ (อ่าน 347) 03 เม.ย. 63
แจ้งเลื่อนวันรับมอบตัวนักเรียน.... (อ่าน 420) 30 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 353) 11 มี.ค. 63
#ข่าวด่วน **ประกาศ"สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 348) 06 มี.ค. 63
ประกาศ..เปิดเทอมและรับลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2562 วันจันทร์ที่ 28ตุลาคม2562 (อ่าน 503) 10 ต.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 723) 29 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 763) 15 มี.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 922) 27 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1754) 19 มี.ค. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างแบบวิถีผู้ไท (อ่าน 1066) 23 ก.พ. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้าง โปรแกรมพิเศษ 2วัน 1คืน (อ่าน 981) 21 ก.พ. 61
ประกาศถึงทุกโรงเรียนในสังกัดฯ "โปรดตรวจสอบความถูกต้อง" (อ่าน 1375) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1441) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯการงานฯ (อ่าน 1442) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ (อ่าน 1380) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสุขพลฯ (อ่าน 1293) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมฯ (อ่าน 1238) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทย์ (อ่าน 1090) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (อ่าน 1126) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย (อ่าน 1246) 24 ก.พ. 59
กำหนดการกิจกรรมในวันที่ 21 22มค59 (อ่าน 1112) 15 ม.ค. 59
แผนผัง แผนที่ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนหนองห้างพิทยาและภายนอกโรงเรียนฯ (อ่าน 1043) 15 ม.ค. 59
สรุปรายการและสถานที่ในการแข่งขันฯ แก้ไข15มค59 (อ่าน 1300) 15 ม.ค. 59
ฉบับร่างคำสั่ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่9 ล่าสุด15มค59 (อ่าน 1425) 06 ม.ค. 59
ตารางสรุปการส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและคณะกรรมการ (อ่าน 1190) 24 ธ.ค. 58
ใบสมัครมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (อ่าน 1703) 22 ธ.ค. 58
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 (อ่าน 1058) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 1224) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 947) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 1018) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 1054) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 921) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 1006) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 999) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 990) 22 ธ.ค. 58
ฝ่ายติดต่อประสานงาน (อ่าน 937) 22 ธ.ค. 58
เปิดเทอมปีการศึกษา 2/2558 วันจันทร์ที่ 2พ.ย.2558 (อ่าน 1085) 24 ต.ค. 58