ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตามรอยพ่อพอเพียง
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
กำหนดการท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์หนองห้าง
พบกับโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
   วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 
- เวลา 08.00 – 09.00 น. นักท่องเที่ยวลงทะเบียน
- เวลา 09.00 – 12.00 น. ชมทัศนียภาพที่ภูผาผึ้ง
               (เที่ยวชื่นชมธรรมชาติที่สะพานหิน,ลานหินปุ่ม,หินค้าง,ถ้ำฝ่ามือแดง)
       12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร
- เวลา 13.00 – 15.00 น. เยี่ยมชมศาสนสถานวัดวังคำ และอ่างเก็บน้ำลำพะยัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- เวลา 15.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมและนมัสการหลวงพ่อพระพุทธรังสฤษฎ์
            (หลวงพ่อโต) ที่วัดศิลาอาสน์จิตราษฎ์รังสรรค์
- เวลา 16.00 – 17.00 น. เยี่ยมชมวัตถุโบราณที่วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง
              (ชมเสาหิน,หินแกะสลัก,ใบเสมาสมัยทวารวดี) และนมัสการหลวงพ่อปากแดง,ชมธรรมมาสน์เสาเดียว)
- เวลา 19.00 – 22.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมตำบลหนองห้างภาคกลางคืน
        (พร้อมรับชมการแสดงฟ้อนละคอน,ฟ้อนผู้ไท,และร่วมสนุกสนานกับรำวงชาวบ้านของชาวผู้ไท)
- เวลา 22.30 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์ของตำบลหนองห้าง YY##YY
     วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
- เวลา 08.30 – 10.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมตำบลหนองห้าง  
               (การปักผ้าเย็บมือ,การประดิษฐ์เครื่องจักรสานและอื่นๆ)
- เวลา 10.00 – 12.00 น. เรียนรู้การทำอาหารดั้งเดิมของชาวผู้ไทตำบลหนองห้าง
              12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร                 
- เวลา 13.00 – 15.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนตามประเพณีผู้ไท ตำบลหนองห้าง                     
              และรับของชำร่วย
- เวลา 15.00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนา  *** โดยสวัสดิภาพและโชคดี ***
ค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ 499 บาท รับจำนวน 60 ท่านเท่านั้น
รายละเอียดอื่น ๆ   *** สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.npys.ac.th หรือ
ที่ Facebook :nanghang PitayaSchool E-mail :nonghang_pit@hotmail.com
Tel :091-6261898  Line ID : utto2515
 โรงเรียนหนองห้างพิทยา  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1072 ครั้ง