ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..เปิดเทอมและรับลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2562 วันจันทร์ที่ 28ตุลาคม2562 (อ่าน 14) 10 ต.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 214) 29 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 250) 15 มี.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 505) 27 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1307) 19 มี.ค. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างแบบวิถีผู้ไท (อ่าน 623) 23 ก.พ. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้าง โปรแกรมพิเศษ 2วัน 1คืน (อ่าน 554) 21 ก.พ. 61
ประกาศถึงทุกโรงเรียนในสังกัดฯ "โปรดตรวจสอบความถูกต้อง" (อ่าน 1034) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1032) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯการงานฯ (อ่าน 1019) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ (อ่าน 1000) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสุขพลฯ (อ่าน 937) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมฯ (อ่าน 920) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทย์ (อ่าน 826) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (อ่าน 819) 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย (อ่าน 942) 24 ก.พ. 59
กำหนดการกิจกรรมในวันที่ 21 22มค59 (อ่าน 816) 15 ม.ค. 59
แผนผัง แผนที่ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนหนองห้างพิทยาและภายนอกโรงเรียนฯ (อ่าน 756) 15 ม.ค. 59
สรุปรายการและสถานที่ในการแข่งขันฯ แก้ไข15มค59 (อ่าน 977) 15 ม.ค. 59
ฉบับร่างคำสั่ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่9 ล่าสุด15มค59 (อ่าน 1097) 06 ม.ค. 59
ตารางสรุปการส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและคณะกรรมการ (อ่าน 905) 24 ธ.ค. 58
ใบสมัครมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (อ่าน 1419) 22 ธ.ค. 58
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 (อ่าน 813) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 900) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 688) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 753) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 796) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 674) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 726) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 735) 22 ธ.ค. 58
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 727) 22 ธ.ค. 58
ฝ่ายติดต่อประสานงาน (อ่าน 720) 22 ธ.ค. 58
เปิดเทอมปีการศึกษา 2/2558 วันจันทร์ที่ 2พ.ย.2558 (อ่าน 830) 24 ต.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 (อ่าน 889) 20 มี.ค. 58
แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่8 วันศุกร์ที่ 27ก.พ.2558 ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม และโรงเรียนทรายมูลพ (อ่าน 955) 04 ก.พ. 58
เปิดเทอมภาคเรียนที่2/2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 1028) 05 ต.ค. 57
ผลงานนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1134) 29 เม.ย. 57
เปิดเทอมภาคเรียนที่1/2557 วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 1020) 10 เม.ย. 57
วันที่ 2 เมาายน 2557 นักเรียน ม.1และม.4 รายงานตัวและสอบชิงทุนฯ (อ่าน 1025) 31 มี.ค. 57
ผลงานนักเรียนที่จบปีการศึกษา2555 2 (อ่าน 1628) 08 มี.ค. 56